Giới thiệu

Thời đại công nghiệp 4.0, dữ liệu đóng vai trò hết sức quan trọng trong kinh doanh và tài chính. Có thể nói dữ liệu chính là “nguồn dầu hỏa mới” tạo động lực phát triển mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội. Với mục đích tạo ra một nơi trình bày kết quả nghiên cứu cũng như gặp gỡ, trao đổi cho các nhà khoa học về Toán, Thống kê và Khoa học dữ liệu, Trường Đại học Kinh tế - Luật phối hợp với Viện xuất sắc John Von Neumann tổ chức Hội thảo Thống kê, Toán và Khoa học dữ liệu trong bối cảnh Công nghiệp lần thứ 4. Trọng tâm của hội thảo là sự hợp tác liên ngành hướng đến ứng dụng trong kinh doanh và tài chính. Ban tổ chức mong muốn hội nghị không chỉ là nơi trao đổi các ý tưởng nghiên cứu học thuật mà còn là nơi khởi đầu cho các ứng dụng trực tiếp vào kinh doanh và tài chính.\

Call for papers:

Thời hạn gửi báo cáo tóm tắt: 30/9/2018

Kính mời quý vị gửi bài theo định dạng file .tex (kèm các gói dùng trong bài và file .pdf) hoặc định dạng file .docx (font chữ Times New Roman). Bài toàn văn không vượt quá 10 trang với cỡ chữ 12 points. Các hình vẽ, biểu đồ (nếu có) được gửi kèm với file báo cáo toàn văn.

Báo cáo toàn văn của hội nghị sẽ được đăng trên một số đặc biệt của Tạp chí Phát Triển Khoa học và công nghệ - ĐHQG Tp.HCM (tạp chí được tính điểm theo quy định của Hội Đồng Chức danh Giáo Sư Nhà nước). Báo cáo tóm tắt và toàn văn gửi về: địa chỉ email hoithaotoankinhte@uel.edu.vn

Chủ đề trọng tâm

Lý thuyết và phương pháp luận
(Theory and Methodology)

Ứng dụng
(Application)

Phân tích dữ liệu Bayes (Bayesian Data Analysis)

Phân tích kinh doanh (Business Analytics)

Toán ứng dụng (Applied mathematics)

Tài chính (Finance)

Phân tích chuỗi thời gian (Time series analysis)

Thuật toán giao dịch, quản lý danh mục đầu tư (Trading algorithms, portfolio management)

Máy học (Machine learning)

Quản trị rủi ro (Risk management)

Khoa học mạng (Network science)

Phân tích mạng xã hội (Social network analysis)

Phân tích dữ liệu Tô Pô (Topological data analysis)

Phân tích nguyên nhân (Causal Analysis)
Kinh tế (Economics)