Chương trình

Hội Thảo sẽ được tổ chức trong 2 ngày 13 và 14 tháng 12 năm 2018. 
Chương trình cụ thể, quý đại biểu có thể xem 
TẠI ĐÂY