Diễn giả

Diễn giả chính (Keynote speaker):


       
   GS.TS Hồ Tú Bảo, Viện John Von Neumann - ĐHQG Tp.HCM, Việt Nam

 GS. John Appleby, ĐH Dublin City, Ireland
             GS.TS Nguyễn Trung Hưng, ĐH ChiangMai, Thái Lan

             GS.TS Nguyễn Quang Dong, ĐH Kinh tế Quốc Dân, Việt Nam